Om

Climate Hub er baseret på tanken om at vi alle sammen er i stand til at gøre vores lille del i forhold til klimakampen, og at lokale initiativer kan have stor indflydelse på om vi når at ændre vores adfærd i tide.

Hub´en er startet af far og datter:

Sif Jørgensen, 15 år, skoleelv i niende klasse på science linje, skal på gymnasiet efter sommer og planlægger at vil læse enten medicin eller et område under forskning efter gymnasiet.

Gammelfar, John Jørgensen, 57 år, har en fortid indenfor design og modelbyggeri, event og projektmager, politisk aktivist, handicaphjælper og sømand, plus mange andre ting.

Vi bor i Struer, en lille vestjysk kommune med ca. 20 000 indbyggere og et sted hvor der kan føles meget langt til både FN og COP26, vi sorterer affald og tænker på at spare på el, men ellers fylder klimaet nok mest i hverdagen på den måde at vi snakker om det, er med i Facebook grupper eller tager til klima demonstrationer en gang i mellem.

Vi venter måske mest på at “nogen” eller “politikerne” skal gøre noget for at bremse de klimaforandringer vi allesammen ved der vil komme, og vi hører snak om at “teknologien” vil komme til at gøre en stor forskel i fremtidens måde at håndtere klima udfordringerne på, men ingen ved helt hvad det er for en teknologi der vil blive opfundet, eller hvornår det kommer til at ske.

Derfor vil vi gerne være med til at gøre selve tanken om at gøre en forskel lidt mere jordnær og nem at gå til, selv om man måske ikke er ret mange i lokalområdet der har tid eller lyst til at være med.

Forskning og nytænkning er en stor del af vejen vi bør gå, og selv om vi ikke allesammen kan uddanne os til forskere, så har det betydning hvis en tømrer ved noget om bæredygtigt byggeri, hvis en landmand har kendskab til økologi eller skånsomt landbrug, og hvis en byplanlægger tænker i grøn offentlig transport.

Der er ingen tvivl om at klimaneutrale løsninger indenfor energi, transport, byggeri, landbrug og produktion vil blive enormt efterspurgte i løbet af få år, så der er faktisk mulighed for både at gøre noget for klimaet og skabe arbejdspladser i fremtiden, men det vil helt sikkert blive på en anden måde end vi har været vant til tidligere, derfor er der brug for at vi alle begynder at tænke i andre baner, og det gør vi nemmest ved at gøre det til en del af vores hverdag så vi kan lave små forandringer i det daglige, frem for at føle at det er så uoverskueligt at det er nemmest at vente på at nogen fortæller hvordan vi skal gøre.

Sif Jørgensen
John Jørgensen