Skoler

Hvis i er en skole der har lyst til at komme i gang med at lave jeres egen klima hub, eller prøve at komme i gang med klima i undervisningen på en anderledes måde, så kommer vi gerne ud og hjælper jer med det.

Vi kommer ikke med en færdig pakke til hvad i kan lave, men derimod med inspiration og nysgerrighed der er med til at få JER til at forme de måder i kan tænke jer at arbejde på.

Meget af den undervisning i har i forvejen kan sagtens kombineres med at tænke kreativt i forhold til nye klima løsninger, og det er jer elever der går i skole nu som kommer til at blive dem der skal kæmpe med klima forandringerne om nogle år når de virkelig begynder at have store konsekvenser, så det er vigtigt at begynde at tænke det ind i hverdagslivet allerede nu.

Nye eksperimenterende opfindelser eller produktionsmetoder der endnu ikke kan laves så det kan betale sig, bliver måske mulige om 2, måske 5 eller 10 år hvis der bliver videre udviklet på dem. Vi kan kombinere klima udfordringerne med mange forskellige fag, de rent praktiske fag kan man arbejder med at bygge med alternative materialer, eller fremstille maskiner der kan producere nye former for produkter. Det kan også være en del af samfundsfags undervisningen, fordi det kommer til at give store udfordringer for samfundet når vi bliver flere mennesker som skal deles om færre ressourcer, både i Danmark og ude omkring i verden hvor man vil blive ramt endnu hårdere af klimaforandringerne end vi gør herhjemme. I de forskellige naturfag er der stor mulighed for at arbejde med forsøg og eksperimenter eller høre om nogle af de projekter som er sat i søen rundt om i verden.

Det er kun fantasien der sætter grænserne, og fantasien kan også flytte grænserne for hvad vi tror der er muligt.

Så tag endelig kontakt til os hvis i har lyst til at få inspiration til hvordan i selv kan komme i gang med at opfinde og udvikle nye teknologier på jeres skole.