Værktøj

Når man gerne vil arbejde med klima tiltag kan det være svært at se hvilke områder der giver mest mening at koncentrere sig om for den enkelte, både ud fra hvor i verden man befinder sig og ud fra hvilken type af miljø påvirkninger der er mest tilgængelige at arbejde med.

Derfor er vi meget begejstrede for det værktøj der hedder: Climate Trace, hvor man kan se hvor de største koncentrationer af CO2 kommer fra på verdensplan og helt ned på nationalt og lokalt plan. De anvender satellit data til at generere oversigt over udslip over hele verden, og efterhånden som det udvikler sig vil det kunne give meget detaljerede oplysninger om hvilke områder der skal sættes ind overfor.

Problemstillingerne kan være meget forskellige rundt om i verden. For eksempel kan man søge på Danmark og se i grove træk hvordan vores udslip fordeler sig, og mange vil sikkert blive overrasket over at det er vores søfart der tegner sig for den største del, og at affald er en meget lille del af det, og alligevel er spørgsmålet om affaldssortering ret højt oppe i den daglige debat, i forhold til om der kan sættes ind på søfarts området.

Prøv at besøge Climate trace og se hvordan vi i Danmark fordeler vores største sektorer indenfor klima påvirkning.

www.climatetrace.org